AGAWA ubezpieczeniaUbezpieczenia życiowe to sposób na zabezpieczenie siebie oraz swoich najbliższych w wypadkach nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Do dyspozycji naszych klientów mamy indywidualne ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym oraz zabezpieczeniem rentowym, które można rozszerzyć o ubezpieczeni dodatkowe.

W swojej ofercie możemy zaproponować m.in.:
- indywidualne ubezpieczenia terminowe na życie,
- indywidualne ubezpieczenia na życie lub dożycie z udziałem w zysku,
- ubezpieczenia gwarantujące regularne wypłaty świadczeń do końca życia,
- ubezpieczenia na całe życie,
- ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym,
- inwestycje w fundusze kapitałowe z ubezpieczeniem na życie.

Nie masz ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy, a czujesz potrzebę zabezpieczenia siebie i swojej rodziny w kompleksowym zakresie od wielu nieprzewidzianych zdarzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Produkt został opracowany na bazie ubezpieczeń grupowych i ma bardzo szeroki zakres, w którego skład m.in. wchodzą:
- śmierć ubezpieczonego, małżonka, rodziców, teściów,
- trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
- pobyt w szpitalu,
- urodzenie dziecka.


Produkt ubezpieczenie grupowego to możliwość zawarcia umowy już od 3 osób z możliwością rozszerzenia ochrony również dla małżonków. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę od takich zdarzeń jak:
- śmierć ubezpieczonego,
- śmierć małżonka, rodziców, teściów,
- trwały uszczerbek na zdrowiu,
- poważne zachorowanie,
- operacja chirurgiczna,
- pobyt w szpitalu,
- osierocenie dziecka,
- urodzenie dziecka.

Istnieje opcja ubezpieczenia w czasie aktywności zawodowej: wypadku komunikacyjnego przy pracy i wypadku przy pracy, jak również możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Ubezpieczenie możemy rozszerzyć o świadczenia Assistance przez 24h.